Joga w aspekcie ćwiczeń rehabilitacyjnych kręgosłupa

Joga w aspekcie ćwiczeń rehabilitacyjnych kręgosłupa

Regularna praktyka jogi stanowi doskonałą profilaktykę zdrowego kręgosłupa. Powszechnie stosowane w rehabilitacji ruchowej techniki i ćwiczenia mają wiele wspólnego ze znanymi od tysiącleci pozycjami jogicznymi (asanami), można powiedzieć, że wręcz się na nich wzorują. Ćwiczenia jogi usprawniają ludzkie ciało
w sposób holistyczny – znosząc nie tylko ograniczenia ruchomości czy też objawy bólowe, ale przede wszystkim eliminując ich źródło przez efektywne rozluźnienie, prawidłowe ustawienie, trwałe wzmocnienie, oraz zintegrowanie ruchu z oddechem
i budowaniem świadomości ciała. Przywrócenie symetrii i znormalizowanie napięć mięśniowych pozwala uzyskać pełną ruchomość kręgosłupa i stawów obwodowych,
jak również osiągnąć prawidłową postawę ciała. Praktyka asan najefektywniej oddziałuje w formie zindywidualizowanej pod okiem wykwalifikowanego nauczyciela,
a zakres i poziom trudności danej pozycji, odpowiadający możliwości ćwiczącego, pozwala mu na pomocne wykorzystanie oddechu i uniknięcie budowania niepotrzebnych napięć. Tajemnica skuteczności praktyki jogi nie ogranicza się do poziomu mechanicznego tj. sumiennego wykonywania określonych układów i pozycji. Powolne dążenie do doskonałości asan nie wiąże się z pracą siłową, ale z czuciem własnego ciała i płynnym poszerzaniem granic jego możliwości za pomocą odpowiedniego oddychania. Budowanie pozycji w oparciu o świadomość ciała, prawidłowe ustawienie wszystkich jego części i wspomaganie pracy oddechem pozwala osiągnąć upragniony rezultat bez dodatkowych spięć i przeciążeń. Zakres trudności pozycji dostosowany jest do potrzeb, możliwości i ograniczeń ćwiczącego. Dobry nauczyciel umiejętnie koryguje postawę ciała w asanach, zwracając szczególną uwagę na odpowiednie ułożenie kręgosłupa.

Terapie Wellness w Wałbrzychu

W odróżnieniu od wielu popularnych form aktywności ruchowej, ćwiczenia jogi kładą duży nacisk na wzmacnianie tzw. mięśni posturalnych (stabilizujących utrzymanie prawidłowej postawy) zamiast tradycyjnie trenować siłę tzw. mięśni fazowych (biorących czynny udział w wykonywanych ruchach). Natomiast wykorzystanie balansu ciała trenuje równowagę, a ćwiczenia rozciągające pomagają w prawidłowym ustawieniu części ciała względem siebie. Oddech z kolei pozwala wejść w pozycję głębiej bez napinania, zarówno przy ćwiczeniach w formie statycznej jak i dynamicznej. Ten sposób praktyki chroni przed przeciążeniami układu ruchu i rozluźnia powstałe

Terapie Wellness w Wałbrzychu

Problemy z kręgosłupem wymagają właściwie dobranej praktyki ukierunkowanej
w pierwszej kolejności na: rozluźnienie (uwolnienie od napięcia i bólu), następnie ustawienie prawidłowej pozycji (rozciąganie mięśni, wydłużanie kręgosłupa),
na koniec zaś na utrwalenie osiągniętych efektów przez wzmocnienie mięśni stabilizujących. Joga stanowi skuteczną profilaktykę oraz formę leczenia zachowawczego wielu przypadków zaburzeń funkcjonalnych, zapobiegając dalszym uszkodzeniom struktury kręgosłupa, zastępując często konieczność tradycyjnego postępowania leczniczego (mechaniczne terapie manualne, leczenie operacyjne). Dzięki szerokiej gamie pozycji relaksacyjnych, rozciągających i wydłużających kręgosłup możliwe jest uzyskanie efektu przeciwbólowego.

Terapie Wellness w Wałbrzychu

Spokojny ruch w bezpiecznym zakresie, mnogość pozycji mobilizujących kręgosłup
i delikatne rozciąganie w połączeniu ze spokojnym oddechem, zapewniają duży walor terapeutyczny jogi. Duży nacisk kładziony na rozciąganie zwiększa elastyczność mięśni i zapobiega tendencjom do przykurczy powodowanych na co dzień złą pozycją
i stresem. Odczuwane rozluźnienie od razu przekłada się na lepsze samopoczucie, większą swobodę i lekkość. Z rozluźnionym ciałem łatwiej jest zachować spokój umysłu i zrelaksować się zamiast budować kolejne napięcia fizyczne i psychiczne.

Terapie Wellness w Wałbrzychu

Poprzez ćwiczenie jogi odnajdujemy granice naszych możliwości i zaczynamy pracę nad ich poszerzaniem, dążąc przez ćwiczenia fizyczne do bycia w stanie wewnętrznej równowagi. Wysiłek włożony w wytrwanie w trudnych pozycjach, oprócz wzmacniania mięśni odpowiedzialnych za jej utrzymanie, trenuje naszą wytrzymałość psychiczną, przygotowując do lepszego radzenia sobie z sytuacjami w codziennym życiu. Oprócz asan stanowiących ćwiczenia fizyczne, joga ma do zaoferowania szereg praktyk takich jak pranayama (ćw. oddechowe wspomagające krążenie siły witalnej), pratyahara (skierowanie się ku wnętrzu przez odwrócenie uwagi od zmysłów), dharana, dhyana
i samahdi (praktyki koncentracjyjno-medytacyjne), jamy i nijamy (praktyki dyscypliny indywidualnej i społecznej). Joga jest narzędziem transformacji stabilności, siły, równowagi i świadomości ciała na spokój umysłu. Praktyka jogi służy integracji ciała, oddechu i umysłu. Celem jogi jest przywrócenie harmonijnego funkcjonowania, spokojnego i wolnego od napięć ciała i umysłu.

Terapie Wellness w Wałbrzychu

Opracowanie: Joanna Łappo
www.terapie-wellness.pl
tel. 509 095 330